Pinperest

18 Aralık 2010 Cumartesi

VATANDAŞIN BASIN AÇIKLAMASI

TARİH: 18 Aralık 2010
SAAT: 08:00
NO: BA – 01/10

1.  Türkiye Cumhuriyeti; bürokratik oligarşinin egemenliğinde, kuruluş felsefesinin temelinde Bonapartist, anayasasında Atatürk milliyetçiliğinin dayatıldığı, uygulamada özde ve sözde vatandaş ayrımı yapılan, kuruluşundan ancak çeyrek asır sonra çok partili hayata geçebilmiş,  her on senede bir askeri müdahalenin gelenekselleştiği ,  demokratik bir yapıdan uzak; İtalya’dan, İsviçre’den, Almanya’dan alınan kanunlarla ve askeri vesayet altında hizmet veren komitelerce hazırlanan hukuki temeller üzerinde bugünlere kadar iki geri bir ileri gelebilmiştir.


2. Her vatandaşın kendi anadilini öğrenmesi, din ve inançlarının gereğince yaşaması insan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezlerindendir. Tek dilin, tek kültürün ve totaliter ideolojilerin devlet gücüyle, silahların gölgesinde ve kanun eliyle dayatılması durumunda sonuçlarının neler olacağı, tarihteki birçok acı örnekleriyle gözler önündedir.


3.   Son günlerde Türkçe ve Kürtçe üzerinde kamuoyunun gündeminde yer alan birtakım tartışmalarla cumhuriyetimizin temel kuruluş felsefesini kökten değiştirecek bir noktaya doğru hızla ilerlemesi mutlulukla izlenmektedir.


4.   Türk Silahlı Kuvvetleri; hiyerarşide yürütmenin emri altında kendisine verilen görev ve yetki alanının dışına çıkmamalı, kerameti kendinden menkul siyasal aktör rolünü bırakmalı, irtica-bölücülük- ihanet gibi sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz kavramları kurumsal lisanından temizlemeli,  insan hak ve özgürlükleri kapsamındaki konuların gündeme getirilmesini yıkıcı faaliyetler olarak nitelemekten ve Kemalistler dışındaki her kesimi  potansiyel iç düşman olarak görmekten kurtulmalıdır. Bu ilkeleri benimsemeyen tüm alt ve üst kademeden TSK mensupları en kısa sürede görevden uzaklaştırılmalıdır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder